ODKUP LESA

Odkup lesa izvajamo na celotnem področju Dolenjske, pa tudi v bližnjih regijah. Hlodovino odkupujemo tako od pravnih, kot tudi od fizičnih oseb.
Pri odkupu lesa od pravnih oseb gre za namenski odkup, saj na ta način podjetje pridobi obli les izključno za nadaljnjo predelavo na njegovi poslovni enoti.
Pri odkupu oblega lesa od fizičnih oseb (kmetje in drugi zasebni lastniki gozdov) ločimo dva načina odkupa, in sicer odkup lesa na kamionski cesti in odkup lesa na panju.

KONKURENČNE PREDNOSTI

Zagotavljamo pošteno izmero lesa na elektronski merilni liniji s točno specifikacijo kvalitete.

Odkupimo ves les na kamionski cesti ali na panju, ne glede kvaliteto (kvalitetni les, celulozni les itd)  ali na drevesne vrste: 

LISTAVCI IGLAVCI
🌳Hrast
🌲Smreka
🌳Bukev🌲Jelka
🌳Jesen🌲Bor
🌳Javor🌲Macesen

Odvoz oblega lesa izvedemo v najkrajšem možnem času.

Nudimo visoke odkupne cene in hitro plačilo.